1. Yhteisöllisyys

Loft Helsinki Pasilan Studiot on saman katon alla työskentelevien erikokoisten media-alan toimijoiden yhteinen työhuone, verkosto ja kohtaamispaikka. Loft toimii tilana ja tapahtumapaikkana, joka mahdollistaa uudenlaisen ideoinnin, tuoreiden näkökulmien, yhdessä kehittämisen ja yllättävienkin kohtaamisten toteutumisen. Yhteisön operaattorina ja tapahtumakoordinaattorina toimii luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry.

2. Avoimuus

Avotoimisto on sananmukaisesti avoin. Jakaminen on tilan suurin voimavara, jota edistetään järjestämällä tapahtumia ja pitämällä tila avoimena myös vieraille. Loft on avoin myös Ylen henkilökunnalle, ja yhteistyön mahdollisuuksia kehitetään Ylen ja Loftin välillä.

3. Edelläkävijyys

Loft tarjoaa alustan uuden kokeilemiseen. Rohkeasti kokeilemalla saamme ideoita nopeasti käytäntöön ja eteenpäin kehitettäväksi. Katsomme asioita monelta taholta ja uskomme, että siitä voi kehittyä jotain ennennäkemätöntä.

4. Muuttuva Loft

Loft mahdollistaa jatkuvan muutoksen ja toiminnan kehittymisen – niin ajattelun kuin toiminnan tasolla. Tilan kalusteet ovat mahdollisimman siirreltäviä, jotta uusia ideoita ja toteutustapoja päästään kokeilemaan välittömästi. Mikä on se muutos, jota sinä haluaisit olla tekemässä? Laita se alkuun nyt!

Loft Helsinki on Helsingin kaupungin kehittämishanke rakentaa kaupunkiin yhteisöllisiä työtiloja, pilottivaiheessa yhdessä Yleisradion kanssa Pasilan Studiolle, mutta myöhemmin laajentuen verkostomaiseksi työtila­konseptiksi muuten vajaalla käytöllä oleviin kaupungin omiin tiloihin.

Lisätietoja: Taina Seitsara, Erityissuunnittelija, Helsingin kaupungin Elinkeino-osasto, Kaupungin kilpailukyvyn kehitys, taina.seitsara@hel.fi